Сайт
анестезіологів
Тернопілля

   
  Сайт анестезіологів Тернопілля
  Права і обов'язки
 

             
             Додаток  № 2

до  наказу начальника   головного управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації

від  06.08.2009 р.    № 342

 

 

                        
                   

ОБОВ’ЯЗКИ  І   ПРАВА  ЛІКАРЯ -  КОНСУЛЬТАНТА

обласного комунального центру екстреної медичної допомоги

 

 

І. Загальні положення.

 

1.1.  Лікар – консультант – висококваліфікований спеціаліст, який надає консультативну допомогу своїм колегам та поради з питань діагностики та лікування хворого.

1.2.  Для надання спеціалізованої консультативної медичної допомоги лікувальним закладам районів області та м. Тернополя залучаються  спеціалісти провідних медичних закладів обласного центру та науковці Тернопільського державного медичного університету, список яких затверджується наказом начальника головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

1.3.  Консультантом може бути спеціаліст, стаж роботи якого складає не менше 10 років, лікар першої та вищої атестаційної категорії. При виробничій необхідності  консультантом може бути призначений спеціаліст зі стажем роботи  до 5-ти  років, якщо він працює в новій галузі медицини і має другу атестаційну категорію.

1.4.  Кожен лікар – консультант, який несе чергування на дому, заключає з Центром ЕМД трудовий договір.

1.5.  Оплату за виконану роботу лікарям – консультантам, які несуть чергування на дому , проводить Центр ЕМД за фактичні години чергування згідно затвердженого графіку на підставі наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України та додатків до нього.

1.6.  Оплата викликів лікарям – консультантам, які мають посвідчення про відрядження від Центру ЕМД проводиться мед закладом по місцю надання консультативної допомоги за фактично затрачений час згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України та додатків до нього.

1.7.  Направлення спеціаліста для надання консультативної  медичної допомоги здійснюється центром ЕМД згідно телефонного замовлення – виклику з лікувального закладу з послідуючим підтвердженням по факсу , або по розпорядженню вищестоячого органу охорони здоров’я.

1.8.  Центр ЕМД забезпечує доставку консультанта до хворого і в зворотньому напрямку, гарантує оплату чергувань на дому. Для транспортування консультанта використовується санітарний автотранспорт Центру.

1.9.  Головні лікарі обласних і міських базових лікувальних закладів несуть персональну відповідальність за своєчасне виконання спеціалістами екстрених викликів згідно графіків роботи.

1.10.        Головні лікарі центральних і номерних лікарень області у випадках, коли лікарю – консультанту необхідно затриматись в лікарні більше двох годин для надання  екстреної медичної допомоги хворому, організовують транспортування  лікарів- консультантів на зворотньому шляху транспортом лікарні. При неможливості виділення  автотранспорту консультанти забезпечуються квитками на рейсовий автобус (поїзд) за рахунок лікарні. У виключних випадках затримка автотранспорту Центру ЕМД допускається після узгодження з диспетчером Центру ЕМД.

1.11.        Госпіталізація хворого, доставленого службою екстреної медичної допомоги, обов’язкова.


2. Обов’язки лікаря – консультанта.

 

2.1. Лікарю – консультанту в дні чергування по Центру ЕМД забороняється відлучатися з дому більше ніж на 1 годину, при необхідності відлучитись на більший термін – повідомити про це чергового диспетчера Центру ЕМД.

2.2.Забороняється самостійно проводити заміну чергувань (крім непередбачених випадків).

2.3.Виїзд на виклик здійснюється після отримання посвідчення про відрядження від чергового диспетчера ЦЕМД.

2.4.Одержавши від чергового диспетчера Центру ЦЕМД виклик, консультант вказує адресу, за якою за ним повинен прибути автомобіль, номер телефона, погоджує орієнтовний термін прибуття до нього автомобіля. Протягом 10 хвилин після запрошення водія автомобіля, консультант повинен відправитися до місця проведення консультації.

2.5. Огляд хворого консультант проводить в присутності  лікуючого лікаря, завідувача відділом, представника адміністрації, інших медпрацівників, які приймали участь в лікуванні хворого або консиліумі лікарів.

2.6.Лікар – консультант проводить клінічний розбір лікування і організацію медичної допомоги хворому, вказує на допущені помилки та шляхи їх усунення.

2.7.Після надання екстреної консультативної медичної допомоги лікар – консультант оформляє рапорт про проведення консультації , який здається в Центр ЕМД в трьохденний термін. Рапорт підписується у представника адміністрації мед закладу, завіряється печаткою медзакладу або особистою печаткою лікаря, який викликав консультанта.

 

3. Права консультанта.

 

Консультант має право:

3.1.      Вимагати від Центру ЕМД надання каналу зв’язку з лікувальним закладом для уточнення стану хворого.

3.2.      Давати по телефону вказівки про дообстеження хворого або вносити корективи в його лікування протягом доби, встановити друге число виїзду для консультації, про що він зобов’язаний повідомити письмово Центр ЕМД, вказавши причину відкладання виїзду.

3.3.       Перевіряти якість лікування і організацію медичної допомоги хворим по своїй спеціальності, вносити пропозиції по своїй спеціальності, вносити пропозиції по впровадженню нових методів діагностики і лікування, покращення організації служби по своїй спеціальності.

3.4.      Направляти хворого на лікування і дообстеження в міські, обласні спеціалізовані медичні заклади.

3.5.      Вимагати надання необхідного санітарного транспорту і виділення необхідного медичного персоналу для транспортування і супроводу хворого.

3.6.      Безкоштовно консультуватися службовими телефонами для міжміських переговорів по питаннях надання медичної допомоги хворому.

 

4. Консультанту забороняється.

 

4.1.    Вести переговори і давати згоду про виїзд на консультацію без дозволу свого безпосереднього керівника.

4.2.    Відмовлятись від виїзду на консультацію, переносити дату виїзду, якщо вимагається екстрена медична допомога по життєвим показникам, або, якщо виїзд здійснюється по розпорядженню вищестоячого органу охорони здоров’я.

 

 

         В.о.головного лікаря   ЦЕМД                                              В.Г. Сотула

 

Комментарии к этой странице:
Комментарий от Beanca, 25.08.2012 в 03:30 (UTC):
Wow, that's a really clever way of tihinnkg about it!

Комментарий от Anjii, 28.07.2011 в 14:58 (UTC):
Big help, big help. And superlative news of cousre.Добавить комментарий к этой странице:
Ваше имя:
Ваше сообщение:

 
  На Сайте были уже 148824 посетителей (544351 хитов) !