Сайт
анестезіологів
Тернопілля

   
  Сайт анестезіологів Тернопілля
  Оцінка загального стану
 


Оцінка загального стану

хворого

(за проф. Чернієм )

 

     Задовільний стан (відповідає - клас 1 за ASA) -

хворі, у яких захворювання локалізоване та не викликає соматичних розладів (практично здорові), тобто хворі без порушення життєво-важливих функцій.

 

     Стан середньої важкості (клас 2 за ASA) -

хворі з легкими або помірними порушеннями, які незначно впливають на життєдіяльність організму без виражених зрушень гомеостазу.

 

     Важкий стан (клас 3 за ASA) -

хворі з вираженними порушеннями вітальних функцій по 1 - 2 показниках, які можуть бути компенсовані в результаті лікування.

 

     Вкрай важкий стан (клас 4 за ASA) -

хворі з грубими порушеннями вітальних функцій по декількох параметрах, які складають велику небезпеку для життя та потребують постійної медикаментозної підтримки.

 

     Термінальний стан (клас 5 за ASA) -

хворі з критичними порушеннями вітальних функцій, стан яких настільки важкий, що можна очікувати їх смерті на протязі 24 годин, незалежно від лікувальних заходів.

 

 
  На Сайте были уже 148824 посетителей (544409 хитов) !