Сайт
анестезіологів
Тернопілля

   
  Сайт анестезіологів Тернопілля
  Онко
 
Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Тернопільського обласного комунального клінічного онкологічного диспансеру
В 1962 р. в Тернопільському онкодиспансері було виділено ставку лікаря-анестезіолога ,на яку був прийнятий Томків О.М. Він проводив анестезіологічне забезпечення хірургічних втручань.
Становлення анестезіології як організованої служби диспансеру розпочалося з вересня 1984 р. , коли було організовано анестезіологічне відділення з палатою інтенсивної терапії. В 1984 р. на роботу були прийняті лікарі-анестезіологи Лукашина Ю.М. та Корицький Г.І.
Лікування та призначення хворим в палаті інтенсивної терапії проводив завідуючий відділенням , а в неробочий час відповідальність за хворими була покладена на чергового лікаря по лікарні. В той час відділення очолювала Лукашина Ю.М., а лікарями-анестезіологами працювали Томків О.М. та Корицький Г.І., старшою медсестрою - Ляпіс М.М., медичними сестрами – Даткун М.І.,Перекопайко Г.С.,Литвинюк Є.Л.,Семенченко Є.А.,Максимлюк Л.П.,Підгурська О.Д..
В 1987 Р. на роботу були прийняті лікарі Кочан М.М. і Прохіра О.М., в 1988 р. – Бельма Л.Т.,і тоді було організовано цілодобове чергування в палаті інтенсивної терапії на 6 ліжок. З 1996 р. до 2002 р. старшою медсестрою відділення була Перекопайко Г.С.,а з 2002 р . – Стельмах З.Р.. Завідуючими відділення були : 1984-1989 рр. Лукашина Ю.М., 1989-1996 рр. Корицький Г.І., 1996-1997 рр. – Прохіра О.М.,з 1997 р. Кочан М.М.
У 1995 р. лікар-анестезіолог Корицький Г.І. захистив кандидатську роботу по онкології «Використання АУФОК у онкологічних хворих», а в 1996 р. він був призначений головним лікарем дитячої обласної лікарні . З 1997 р. відділення має назву «Відділення анестезіології та інтенсивної терапії», в якому розгорнуто 6 ліжок. Палата інтенсивної терапії до 1992 р. знаходилася на 4 поверсі лікарні, а після цього займала праве крило другого поверху диспансеру. Після капітального ремонту з грудня 1997 р. ії розмістили у лівому крилі цього ж поверху.
На сьогоднішній день у відділенні працює 11 лікарів-анестезіологів разом з завідуючим відділенням, 17 медсестер-анестезисток , сестра-господиня та 6 молодших медсестер. Всього у відділенні нараховується 39 працівників. Анестезіологами,які працювали в різний час у штаті відділення, були Куйбіда О.І. - зараз головний позаштатний анестезіолог УОЗ Тернопільської області; проф.Олійник О.В. – завідуючий кафедрою ТДМУ, доктор медичних наук; Панас П.М. – лікар-анестезіолог першого пологового будинку; Капуста А.Г. – лікар-ендоскопіст.
Без участі анестезіолога немислиме серйозне оперативне втручання .Щорічно проводиться більше 2000 знеболень.За останні п ять років їх кількість сягнула більше 11 тисяч. Відсоток ускладнень під час знеболень один із найнижчих серед обласних медичних закладів, а щодо охоплення оперативних втручань – один із найвищих.
За рейтингом анестезіологічної служби обласних закладів відділення посідає одне з перших місць. Зараз відділення має у своєму розпорядженні сучасну наркозно-дихальну апаратуру та монітори спостереження. Лікарі відділення обслуговують чотири операційні та палату інтенсивної терапії, в разі потреби надають консультативно-практичну допомогу лікарям інших відділень диспансеру.
 
  На Сайте были уже 148824 посетителей (544366 хитов) !